Verdas poesidag (UNESCO), 21.mars

Aktuelt   

UNESCO markerar verdas poesidag for å setja søkjelys på språkleg mangfald, og poesi som eit viktig kulturuttrykk.

Gjennom poesidagen ønskjer FNs organisasjon for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) å støtta og hylle språkleg mangfald, og å gje ein sterkare stemme til dei mange språka i verda som står i fare for å bli utrydda.

(Henta frå: http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-poesidag-UNESCO)