Sal av bøker

Sal av bøker

Aktuelt   

Pris: 10,- for kvar bok/40,- pr. pose

Som tidlegare år vil vi også i sommar ha boksal.

 

Du kan velje mellom å betale kr. 10 for ei bok,

eller fylle ein pose for kr. 40.

 

I hovudsak er det fagbøker for vaksne

og ulike typer barnebøker vi har på sal no.