Forteljarstund

Forteljarstunda er for barn i alderen 4-5 år, og tek om lag ein halv time.

Barna får høyra eventyr og historiar frå ulike land. Elles består programmet av rim, regler og songar.

På biblioteket si barneavdeling finst biletbøker; bøker til høgtlesing, lydbøker og film. Det er Kristine Thorkildsen som har ansvar for forteljarstunda.

Høgtlesing og forteljing er svært viktig for stimulering av språkutviklinga.

Ope for alle barn i alderen frå 4-5 år.

Barnehagar velkomne med 4 barn kvar.

Om de kjem med større gruppe, så meld de på her:

kristine.thorkildsen@stord.kommune.no/

mob: 97 55 20 99