Utlån på Nordbygdo ungdomskule

Me minner om at folkebiblioteket har utlån av barnemedia på Nordbygdo ungdomsskule, skulebiblioteket

Tysdagar frå 10.00 til 12.00

Til utlån har me biletbøker, barnebøker, ungdomsbøker, lydbøker mv.

Grupper frå barnehagar i området er og velkomne.