Slik søkjer du i Slektsbanken

Du kan gjera søk i heile Slektsbanken eller/og søkja både i anetavler og stamtavler.

Søk i heile Slektsbanken med Google

Du kan gjera eit internett-søk i heile slektsbanken her

Anetavler

Anetavler er førslektslister som startar i notid. Det vil seia at du kan søkja på ein ætling og finna foreldre, besteforeldre o.s.v. Anetavlene er delt inn i kommunar.

Nærare informasjon om anetavlene finn du i dokumentet Generell orientering om slektsbanken.

Stamtavler

Stamtavler er etterslektslister som startar med stamforeldre tilbake i tid og tek for seg etterkommarane. Stamtavlene er sortert i slektsnamn.

Nærare informasjon om stamtavlene finn du i dokumentet

Dersom du har problem med å opna filene?

Dersom du nyttar Internet Explorer som nettlesar kan du oppleva problem med å lasta ned filene. Den nettlesaren som ser ut til å fungera best i Slektsbanken er Mozilla Firefox. Den er gratis og enkel å lasta ned frå internett. Du kan framleis ha andre nettlesarar tilgjengeleg på PC-en din.