Meirope frå 27.11.17

Meirope frå 27.11.17

Aktuelt   
STORD FOLKEBIBLIOTEK, Hovudbiblioteket
 
Gjeld tilgang til hovudbiblioteket utanom betent opningstid
For: Brukarar over 18 år
(eller frå 15 år med underskrift frå foreldre)
Du må ha : Lånekort og pinkode
Du må skrive under på ein kontrakt i biblioteket for å få tilgang til meirope bibliotek.
Sei ifrå til oss om du er interessert.

Stord folkebibliotek (Hovudbiblioteket)

Opningstider frå 27.11.17

Dag Ubetent Betent Ubetent
Måndag 9-10 10-16 16-20
Tysdag 9-10 10-19 19-20
Onsdag 9-10 10-16 16-20
Torsdag 9-10 10-19 19-20
Fredag 9-11 11-16 16-20
Laurdag 9-11 11-14 14-18
Sundag 15-20