Slektsbanken er under utbetring

Slektsbanken er under utbetring

Aktuelt   

Me har engasjert eit datafirma til å gjere Slektsbanken betre å søkje i.

Stord kommune fekk nye nettsider for ei tid attende. I det høvet vart det eit problem med overføringa av enkelte sider i Slektsbanken. I anetavlene er det sida med Stord og i stamtavlene er det Brandvik/Ådlandsslekt. Desse to sidene er nede inntil vårt innleigde firma finn ei god løysing. Dette håpar det er i orden til byrjinga av hausten 2018. Då vil det bli betre å søkje i heile Slektsbanken.

Me seier oss leie for at materialet no er ufullstendig. Om du treng desse filene som manglar, så ta kontakt med:

Kristine Thorkildsen: kristine.thorkildsen@stord.kommune.no