Hovudbiblioteket stengt torsdag 21. mars

Hovudbiblioteket stengt torsdag 21. mars

Aktuelt   

Bibliotekpersonalet skal på studietur til Stavanger folkebibliotek  torsdag 21.3.

Biblioteket vert då stengt.

Det er høve til å levere media i innleveringsluke ved biblioteket.

For dei som har meirope-tilgang, vert biblioteket ope frå 9.00 til 20.00