Bibliotekplanrevisjon, innspel

Bibliotekplanrevisjon, innspel

Aktuelt   

Stord folkebibliotek reviderer ein enkel bibliotekplan som gjeld perioden

frå 2019 til 2022. I det høve vil vi gjerne ha registrert kva biblioteket

vert nytta til no.

 

Vi ynskjer også generelle synspunkt både frå dei som nyttar og dei som ikkje

nyttar biblioteket. Registreringa og synspunkta vil vi trekkje inn arbeidet med planen.

 

På kommunen si heimeside vil det fram til 15.6.19 vere råd å fylle ut eit skjema for innsending

til biblioteket.

https://www.stord.kommune.no/bibiotekplanrevisjon-innspel.6223513-425576.html

  

Takk for hjelpa!