laget av Katarina Huemer Fredriksen

Billedbokhylla.no – biletbøker på nett

Aktuelt   

Les biletbøker med barnet på nettbrett, PC eller mobil

Her finn du: billedbokhylla.no

Denne samlinga er laga av Hammerfest bibliotek med midlar frå Nasjonalbiblioteket.

Her kan du lesa om samlinga:

Om billedbokhylla

Logo laga av Katarina Huemer Fredriksen.

Du finn bl. a. Hans Sande si «Arkimedes og brødskiva»

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102100027