Hovudbiblioteket opnar att

Hovudbiblioteket opnar att

Aktuelt   

Torsdag 14. mai opnar hovudbiblioteket att.Me har  vanlege opningstider med eit avgrensa tilbod om lån og innlevering.

For å hindra smitte får ikkje publikum vere i lokalet meir enn 15 minuttar om gongen. Me ber alle vere vennleg å halde avstand på 1 meter.

Biblioteket har IKKJE meirope ( tilgong utanom betent opningstid).

Det er dessverre ikkje tilgang til aviser førebels.

Opningstid:

Måndag    10-16

Tysdag     10-19

Onsdag     10-16

Torsdag     10-19

Fredag       11-16

Laurdag      11-14

 

LITLABØ FILIAL

Filialen vert no STENGT  fram til 18.8.20

Innleveringsdag :

Tysdag  12. mai  frå 15.30-18.00 ved inngangen til biblioteket.

 

Elles kan media leverast hovudbiblioteket.

Det vert ikkje rekna gebyr på for seint innleverte media.