Biblioteket lettar på koronarestriksjonane

Biblioteket lettar på koronarestriksjonane

Aktuelt   

Frå og med denne veka  vert det mogleg å lese aviser og tidsskrift på

hovudbiblioteket att.  Det vert også høve til å nytte PC-ar  i ein halv time om gongen, og

biblioteket opphevar karantenetida på tre dagar på innleverte  media. Dette vil vonaleg

føre til raskare sirkulasjon av nye bøker m.v.

 

Biblioteket har framleis mange antibacstasjonar, og vi opprettheld 1 m avstand.

Det vil førebels ikkje bli opna opp for meirope, dvs. tilgang  til biblioteket når personalet

ikkje er til stades. Denne tenesta vert truleg teke opp i september.