Sommarles 2020. Løypemelding Stord

Sommarles 2020. Løypemelding Stord

Aktuelt   

Å lese er sjølvsat ikkje berre ei spørsmål om tal på bøker og sider.
Men det er likevel imponerande tal barn på Stord kan vise til i statistikken
som Stord folkebibliotek har.

Pr. 10.7. var 606 barn med på Stord. Dei har i alt lese 4737 bøker, og i alt
420 639 sider var lese.
Kampanjen går ut august, og det er framleis høve til å bli med!