Koronatiltak dei 2 neste vekene

Aktuelt   

Hovudbiblioteket :

Maksimalt 6 personar inne om gongen (eventuelt 6 personar saman med eigne barn)
Opphald maksimalt 10 minutter

Litlabø filial :

Maksimalt 3 personar inne om gongen. Opphald maksimalt 10 minutter

Meirope :

Førebels har vi meirope som vanleg.

Arrangement:

Me avlyser alle arrangement t. o.m. 20.1.; førebels.