Aktuelt

Mange språk i biblioteket

Biblioteket har mange framandspråklege lånarar. Me har eit tilbod for dei via lån-depot frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. Her er dei språka me har bøker tilgjengeleg på:

Les meir »
Mange språk i biblioteket

Bibliotekarrangement i skular og institusjonar

Folkebiblioteket er involvert i litteraturformidling utanfor biblioteket sine eigne vegger.

Les meir »
Bibliotekarrangement i skular og institusjonar