Tilbod til barnehagane

Forteljarstunda er for barn i alderen 4-5 år, og tek om lag ein halv time.

Den vaksne les for barna frå biletbøker. Alt frå eventyr, song, rim og reglar til  gamle og nye biletbøker.

 

På biblioteket si barneavdeling finst biletbøker; bøker til høgtlesing, lydbøker og film.

Høgtlesing og forteljing er svært viktig for stimulering av språkutviklinga.

Barnehagar velkomne med grupper på opptil 15 barn.

 

Ta kontakt her om de ønskje å ha ein forteljarstund i biblioteket:

folkebiblioteket@stord.kommune.no