«Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland»

«Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland»

Arrangement

6.2.19, kl. 18.00

Dato / tid
06.02.2019, 18:00 - 19:30


Forfattar Harald Sætre held føredrag frå boka om ferjar som har vore viktig del av samferdsla i Hordaland.

Det handlar om dei gamle fjordabåtane og bilferjene som er tekne vare på her i fylket. I tillegg fortel han om andre  fartøy som har spelt ei viktig rolle i samferdsla i Hordaland.

Føredraget er på ca.  45 min. med høve til spørsmål etterpå.

Samarbeid med Stord Maritime Museum og Stord folkebibliotek

Stad: Stord Maritime Museum

Bill.: 100,-