Bøker

Doner bøker på ukrainsk til ditt nærmaste folkebibliotek

08.03.22
Det fleirspråklige bibliotek (DFB) har ei lita samling med ukrainsk litteratur, men denne samlinga er avgrensa til 350 titlar. Nasjonalbiblioteket har starta arbeidet med å utvide dette tilbodet så mykje som mogleg.

Dette gjer dei på to måtar: 

1.    Å kjøpe litteratur i frå Ukraina.

2.    Få i gang ein dugnad der folk blir oppfordra til å donera bøker på ukrainsk til DFB. 

Korleis kan du donere? Lever bøker til ditt nærmaste folkebibliotek så sender dei bøkene vidare til Nasjonalbiblioteket.