Utlån på Nordbygdo ungdomskule

Me minner om at folkebiblioteket har utlån av barne- og ungdomsbøker på Nordbygdo ungdomsskule, skulebiblioteket

Tysdagar frå 10.00 til 12.00 – Fyrste gong tysdag 20. august, 2019.

Til utlån har me:

  • biletbøker
  • barnebøker
  • ungdomsbøker
  • lydbøker mv.

Grupper frå barnehagar i området er og velkomne.

  • 4 vekers lånetid