Utlån på Nordbygdo ungdomskule

Me minner om at folkebiblioteket har utlån av barne- og ungdomsbøker på Nordbygdo ungdomsskule, skulebiblioteket

Tysdagar frå 10.00 til 12.00

Til utlån har me biletbøker, barnebøker, ungdomsbøker, lydbøker mv.

Grupper frå barnehagar i området er og velkomne.