Lån e-bøker

Slik låner du e-bøker frå biblioteka i Hordaland

Lån ei e-bok på biblioteket!

Det er enkelt å låne med seg e-bøker frå biblioteket ditt, det einaste du treng er lånekort og pinkode. Last ned appen eBokbib og finn bøkene du vil låne.

Biblioteka i Hordaland har bytta utlånssystem for e-bøker frå og med 11. februar 2016. Det nye systemet, eBokBib, består av ein app som du kan lasta ned til di mobile eining. Tenesta krev at du har lånekort ved eit folkebibliotek eller eit bibliotek ved ein vidaregåande skule i Hordaland.

KORLEIS LÅNE E-BØKER?
Her finn du rettleiing i utlånsystemet eBokBib

PROBLEM?
eBokbib FAQ

Dersom du ikkje lykkast med å låne e-bøker i appen, så ta kontakt med ditt lokale bibliotek for å få hjelp.

Last ned i App-store til din iPhone eller iPad

Last ned i Google play til Android