Lokalsamling

Her har biblioteket samla bøker og trykk som har Stord som tema. I tillegg inngår m.a. bygdebøker frå vårt distrikt i samlinga.

Lokalaviser, kyrkjebøker og andre kjelder til lokalhistoria finst på mikrofilm. Biblioteket har eige leseapparat for mikrofilm. Det er ein føremon å reservera tid for bruken av den lokalhistoriske samlinga på førehand.

Materialet i den lokalhistoriske samlinga er tenkt til bruk i biblioteket, og er berre til utlån etter nærare avtale.

Aktuell lenkjer: Digitalarkivet

Slektsbanken