Lokalsamling

Her har biblioteket samla bøker og trykk som har Stord som tema. I tillegg inngår m.a. bygdebøker frå distriktet vårt i samlinga. Lokalaviser, kyrkjebøker og andre kjelder til lokalhistoria finn du på mikrofilm. Biblioteket har leseapparat for mikrofilm som du kan låna etter avtale. Du bør reservera tid for bruken av den lokalhistoriske samlinga på førehand.

Materialet i den lokalhistoriske samlinga er tenkt til bruk i biblioteket, og er berre til utlån etter nærare avtale.

Aktuelle lenkjer for innhenting av informasjon om fortida:

Digitalarkivet

Slektsbanken