Sjølvbetjent og opningstider

Stord folkebibliotek, Hovudbiblioteket

Kulturhuset

53 49 69 70

E-post: folkebiblioteket@stord.kommune.no

Nettside: stordbibliotek.no

Sjølvbetejent

Kom innom biblioteket, så hjelper me deg til å få tilgong til sjølvbetjent bibliotek. Då kan du gå på biblioteket frå 9-20 i kvardagen,  laurdag: 10-18 og søndag: 15-20. Då må du bruka den sjølvbetjente utlån- og innleveringsautomaten. Tinga media henta du i ei hylle til høgre når du kjem inn i biblioteket. Tinga materiale må du registrere i utlånsautomaten før du går ut. Er bøkene tinga hos andre bibliotek enn Fitjar og Tysnes, må du henta dei i opningstida når me har personale tilstade.

Du treng:

  • Kontrakt (Du må vere over 18 år  for å kunne skrive under kontrakt om sjølvbetjent)
  • lånekort
  • pinkode

 

Dag Ubetjent Betjent Ubetjent
Måndag 9-10 10-16 16-20
Tysdag 9-10 10-19 19-20
Onsdag 9-10 10-16 16-20
Torsdag 9-10 10-19 19-20
Fredag 9-10 10-16 16-20
Laurdag 9-11 11-14 14-18
Sundag 15-20

 

 

Stord folkebibliotek, Litlabø filial:

53 40 97 20

Tysdag   15.30-18.00

Fredag   15.00-18.00

Utlån på Nordbygdo ungdomskule

Tysdagar frå 10.00 til 12.00

 

Fitjar folkebibliotek,

53 45 85 13

E-post: biblioteket@fitjar.kommune.no

Nettside: fitjarbibliotek.no

 

Måndag     11-14

Tysdag      10-18

Onsdag      11-14

Torsdag    10-18

Meirope bibliotek
måndag – søndag 8-22

Tysnes folkebibliotek: https://www.tysnesbibliotek.no/