Song og dikt

Nokre gongar treng du ein song eller eit dikt.

I dette registeret finn du den songen eller diktet du treng utan å vite teksforfattar eller tittel:

Nasjonalbiblioteket

Diktbase