Flipp, digital teneste, magasin, vekeblad, teikneserier, lese digitalt

Flipp

Tilgang
Både heimefrå og på biblioteket
Med Flipp får du tilgang til over 90 av Noregs bestseljande magasin, vekeblad og teikneseriar!

Når du loggar deg inn har du tilgang i 7 dagar. Etter 7 dagar må du anten logge inn på nytt på biblioteket igjen for å fornya tilgangen, eller du kan fornya tilgangen heimanfrå. Meir informasjon om tilgang heimanfrå finner du under «Tilgang heimanfrå» under.

Tilgang gjennom nettverket på biblioteket på eigen PC/mobil/nettbrett

  • Logg deg på nettverket til biblioteket – SK-Gjest.

  • Last ned Flipp-appen eller gå til blader.flipp.no i ein nettlesar.

  • Skriv inn ditt telefonnummer i feltet merka telefonnummer og skriv inn eit valfritt passord i feltet under. Merk at passordet du vel første gangen du logga inn blir det passordet du brukar i framtida.

 

Tilgang gjennom biblioteket sine publikums-PC og nettbrett

  • Gå til blader.flipp.no på publikums-PC eller opne Flipp-appen på nettbrett.

  • Første gangen du loggar deg inn skriv du inn ditt telefonnummer i feltet for telefonnummer og eit valfritt passord i feltet under. Merk at passordet du vel første gangen du logga inn blir det passordet du brukar i framtida.

  • Har du allereie ein brukar? Logg inn med telefonnummer og passord.

 

Tilgang heimanfrå

  • Opne Bibliofil-appen. I menyen går du til «Digitale tenester”. Her skal du finna Flipp i undermenyen som kjem opp.

  • Logg inn med telefonnummer og valfritt passord.

Stikkord