Nasjonalbiblioteket - Nettbiblioteket

Tilgang
Både heimefrå og på biblioteket
Nasjonalbibliotekets nettbibliotek gir deg digital tilgang til mange bøker, aviser, tidskrift m.m. Snart vil du få digital tilgang til alle bøker som er utgitt i Noreg til og med 2005 i Nettbiblioteket på nb.no.

Den nye Bokhylla-avtalen, som er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, omfatter 400 000 rettighetsbelagte norske bøker. Dette er 175 000 fleire enn i dag. 

Nettbiblioteket